Fiska på Solgen

Solgen är en känd fiskesjö. Den har ett gott bestånd av gös, gädda och abborre och utöver de finns många andra arter, bland annat sutare, brax, mört, löja, lake, sarv, ål, sik, siklöja, vimma, öring och signalkräfta.

Om Solgen

Solgen är en mesotrof sjö dvs. måttligt näringsrik med lätt färgat vatten och med varierad sand och dy botten. Som djupast är sjön 20 meter och medeldjupet är omkring 5.4 meter. Arealen på sjön är 22,20 km². Förutom att vara en utmärkt fiskesjö så är det också en mysig sjö med flera öar att gå iland på.

Djupkartor

Djupkarta, hela Solgen
Djupkarta, västra delen av Solgen
Djupkarta, östra delen av Solgen

Fiskekort och Utrustning

Fiskekort för Skälsnäs fiskeområde säljs på gården och det finns givetvis möjlighet att köpa fiskekort för andra delar av Solgen också. Skälsnäs fiskeområde visas på de två översta djupkartorna ovan. Båt med åror, 4 hk motor och bensin finns att hyra respektive köpa. Barn under femton år fiskar gratis i hela sjön. Endast Handredskap är tillåtna då man fiskar i sjön.

Båtar vid stranden
gös

gös 7,5 kg, sommaren 2010

Att tänka på

Ett fiskekort gäller för alla arter förutom kräftor, som inte får fiskas. Gösar som ska tas upp och ätas ska vara minst 45 cm men självklart ska även mindre gösar och alla andra fiskar som är skadade avlivas. Några av öarna i Solgen är belagda med tillträdesförbud under vissa tider på året för att inte störa häckande fåglar. På dessa öar finns skyltar uppsatta.